Adresgegevens
zwartgeelband 660


Algemene voorwaarden

De verantwoordelijke uitgever waakt over de betrouwbaarheid van de informatie die op de Youngman-website verschijnt, maar kan de juistheid en volledigheid van deze informatie niet waarborgen. De site wordt zo goed en regelmatig mogelijk bijgewerkt. VTN Europe bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 
De Youngman-website kan ook links bevatten naar andere internetsites. VTN Europe bvba is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor de producten of diensten die er worden aangeboden.
 
VTN Europe bvba geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.
 
VTN Europe bvba wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe of indirecte schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site.
 
Deze disclaimer kan door VTN Europe bvba worden gewijzigd. Raadpleeg deze tekst daarom regelmatig opnieuw.


Contactformulier

zwartgeelband 660